Общи условия (БГ)

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА МИСТИ ТРАВЕЛ ЕООД 

Общите условия регулират предоставянето на туристически пакети за групи или индивидуални лица, като организиране и предоставяне на комплексни туристически услуги, включително, но не само, пътувания, екскурзии, транспорт, настаняване и други свързани с туризма дейности в страната и чужбина; създаване и управление на туристически пакети; предоставяне на консултантски услуги  в областта на туризма; организиране на тематични и специализирани пътувания; предоставяне на трансфери и други съпътстващи услуги; консултации и посредничество с финансови институции за предоставяне на кредити за пътувания, както и всяка друга дейност, незабранена от закона с фирмата „Мисти Травел“ ЕООД. Фирмата има адрес в град София, ул. Козяк 21А, ЕИК: 206753569, с удостоверение за регистрация за извършване на туристическа дейност, представлявано от управителя Елена Динева. Подробна информация за дружеството, общите условия, политики и други може да се намери на следния уебсайт: https://www.mysty.bg/.

ОБЩИ ПОНЯТИЯ:

 1. Фирмата „Мисти Травел“ ЕООД се нарича „ТУРОПЕРАТОР“, а клиентите, които използват техните услуги за туристически пакети, независимо дали са групи или индивидуални лица, се наричат „КЛИЕНТ“.

ОФЕРТА

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ, директно или чрез своите агенти, осигурява предварителна информация на клиентите относно предлаганите от него туристически пакети и услуги. Тази информация се предоставя чрез уебсайта и социалните медии на ТУРОПЕРАТОРА, брошури, каталози и други информационни маркетингови материали.

По искане на клиента, ТУРОПЕРАТОРЪТ или неговият агент предоставят копие на офертата на дигитален или физически траен носител.

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ е ангажиран от своята оферта съгласно предходния параграф, до изчерпване на местата за записване или до настъпване на други условия, ясно определени в офертата. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя условията на офертата по изключение, когато интересите на клиентите налагат това. Промените ще бъдат публикувани на уебсайта на ТУРОПЕРАТОРА.
 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ е задължен да осигури на своите клиенти пълна и точна информация относно предоставяните туристически услуги, включени в заплатените от тях пакети. Информацията, предоставена на клиента в тайните пликове, трябва напълно да съответства на информацията/описанието на предлаганите пакети/, предоставени на клиентите.
 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да изпрати чрез куриер, на посочения от клиента адрес, тайните пликове с информация за избрания тур в срок до 2 дни преди отпътуването.

РЕЗЕРВАЦИИ И ОТКАЗИ: 

 1. Клиентите могат да направят резервации чрез уебсайта на компанията, телефонен разговор, имейл или лично посещение в офиса на Мисти Травел на адрес ул. Козяк 21А вх: Б ет: 1 ап: 2.
 1. КЛИЕНТЪТ трябва да заплати избрания от него пакет за пътуване за определени дати, потвърждение за свободните дати се получава само след писмена обратна връзка от ТУРОПЕРАТОРА. 
 1. В случай, че датите не са свободни, на КЛИЕНТА ще му бъдат предложени алтернативни дати и той ще има право да промени датите или да поиска възстановяване на платената сума, само ако резервацията не е потвърдена от страна на ТУРОПЕРАТОРА. За откази на резервации се прилагат условия за възстановяване на средства в съответствие със стандартната политика на Мисти Травел ЕООД.
 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за точността на предоставената от КЛИЕНТА информация и за всякакви грешки допуснати по време на резервационния процес, които са резултат от действията на КЛИЕНТА или от непредвидени и извънредни обстоятелства.
 1. След като е направена заявка за резервация и е извършено плащането, КЛИЕНТА получава писмено потвърждение по имейл, че запитването му е прието и очаква потвърждение. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да върне отговор в срок от 2 работни дни и да потвърди или откаже резервацията. 
 1. КЛИЕНТЪТ трябва да декларира в писмен вид пред ТУРОПЕРАТОРА при резервирането на услугата, ако тя ще се ползва от туристи с увреждания или с ограничена подвижност. Ако КЛИЕНТЪТ има специфични потребности или изисквания извън обхвата на предлагания пакет, той трябва да ги упомене в имейл до ТУРОПЕРАТОРА.
 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва правото да не сключва или да не изпълнява договор за туристически пакет с турист, който има трудности с придвижването, ако е предварително заявено, че пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност и риск за здравето му.

ПЛАЩАНЕ:

 1. Плащанията за резервации на туристически пакети се извършва в сроковете, посочени от Мисти Травел ЕООД.
 2. Плащанията се извършват с  дебитна, кредитна или бизнес  карта посредством V-pos.
 1. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 1. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 8000 лв.
 1. Могат да бъдат приети следните методи на плащане – банков превод или кредитна, дебитна или бизнес карта на Visa и Mastеrcard.
 1. Плащанията по банков път се извършват на следната банкова сметка:

Банка: ДСК

Мисти Травел ЕООД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG05STSA93000030622900

Основание: “име на пакет” “дата на на екскурзия или почивка” 

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ приема плащания и чрез подаръчни ваучери или ваучери за отстъпка, издадени от него.
 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не съхранява данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 1. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането
 1. Всички допълнителни услуги заявени от КЛИЕНТА по време на престоя, следва да бъдат заплатени на мястото за настаняване.

ЦЕНОВА ПОЛИТИКА:

 1. Цените на туристическите пакети и индивидуални услуги се определят от ТУРОПЕРАТОРА и могат да варират в зависимост от сезона, наличността и специфичните изисквания на клиента.
 1. Всички цени са валидни само за периода, посочен в официалното предложение или договора.
 1. Обявените цени са в лева. Те са калкулирани при курс – 1 EURO = 1.9558 лева.

ПЪТУВАНИЯ ИЗВЪН СТРАНАТА

 1. При излизане от страната, КЛИЕНТЪТ трябва да се увери, че разполага със съответните лични документи, които са издадени в съответствие с правилата на държавата, която ще посещава, както и с правилата на Република България. Ако КЛИЕНТЪТ е гражданин на друга държава, той трябва да се запознае с правните и визовите изисквания на своята страна за пътуване до страните, които ще посещава в съответствие с избраната туристическа програма.
 1. Необходимите документи за международни пътувания включват:
 • Валиден международен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването, когато това е изисквано.
 • За държавите от Европейския съюз, с които България има безвизов режим, пътуването с лична карта е възможно.
 • За държавите, с които България има визов режим, информация може да се получи от съответните консулски служби.
 • За малолетни лица под 18 години, които пътуват без придружител, се изисква нотариално заверено разрешително от родителите за напускане на страната.
 • Други необходими документи следва да бъдат съобразени с изискванията на законодателството на държавата, към която се пътува.
 1. Ако КЛИЕНТЪТ не предостави или представи неправилно попълнена декларация, която му позволява да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя изпълнението на програмата за останалата част от групата и не дължи неустойки и не носи отговорност за непроведеното пътуване на клиента.

ЗАСТРАХОВКИ:

 1. В базовата цена на туристическите пакети не е включена застраховка за покриване на различни рискове по време на пътуване. КЛИЕНТЪТ има възможност допълнително  да направи и заплати застраховка, предоставена от избран от ТУРОПЕРАТОРА застраховател.

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ:

 1. КЛИЕНТЪТ има право да получи подробна информация за предоставяните услуги, включително условията за пътуване и настаняване.
 1. КЛИЕНТЪТ е отговорен за предоставянето на точна информация при резервации и за спазването на правилата за поведение по време на пътуването.
 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ дава правото на КЛИЕНТА да прехвърли договора за туристически пакет на друг КЛИЕНТ, ако информира писмено за промяната до:

– до 24 часа преди провеждането на програма в България

– до 7 дни преди провеждането на програма в чужбина в съседна на България страна

– до 14 дни преди провеждането на програма в чужбина в несъседна на България страна когато за тази страна не се изисква издаването на виза;

– до 30 дни (или до минимално необходимия срок за издаване на виза ако той е под 30 дни) преди провеждането на програма в чужбина в несъседна на България страна когато за тази страна се изисква издаването на виза;

 1. Да уведоми писмено КЛИЕНТА, когато минималния брой участници не е набран и пътуването може да бъде отменено в следните срокове:

– до 48 часа за пътуване в България

– до 72 часа за пътуване в чужбина в съседна на България страна

– до 14 дни преди провеждането на програма в чужбина в несъседна на България страна когато за тази страна не се изисква издаването на виза;

– до 30 дни (или до минимално необходимия срок за издаване на виза ако той е под 30 дни) преди провеждането на програма в чужбина в несъседна на България страна когато за тази страна се изисква издаването на виза;

АНУЛИРАНЕ НА ПЪТУВАНЕ:

 1. Ако КЛИЕНТЪТ притежава ваучер, но не го е използвал в определените срокове, ваучера се смята за анулиран по вина на КЛИЕНТА и сумата не се възвръща.
 1. Ваучер с изтекла валидност може да се удължи до допълнителни 6 месеца, срещу доплащане от 100 лв на човек.
 1. Ако след потвърждаване на резервацията туристите не се явят в предвидения ден и не уведомят ТУРОПЕРАТОРА за възможно забавяне, няма да се разрешават промени в резервацията, пренасочване на датата или възстановяване на сумата.
 1. КЛИЕНТА има право да прекрати договора във всеки един момент. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на клиента, 

ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:

а) при пътуване в чужбина:

 – в размер на капарото описано в индивидуалния договор при отказ от пътуване до 90 дена преди датата на пътуването;

– от 89 до 60 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването съгласно индивидуалния договор;

– от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването съгласно индивидуалния договор;

– 29 или по-малко от 29 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването съгласно индивидуалния договор.

b) при пътуване в България:

При анулация на резервация в период по-кратък от 14 дни преди предвидената дата на пристигане, но до 7 дни преди дата на пристигане, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да задържи 50% от общата сума за настаняване за пътувания.

При анулация на резервация в период по-кратък от 7 дни преди предвидената дата на пристигане, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да задържи 100% от общата сума за настаняване за пътувания. 

 1. При пътувания организирани от ТУРОПЕРАТОРА, ако не се натрупа необходимото количество участници, определено в договора, или ако отмяната е в резултат на непреодолими обстоятелства като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, бедствия и други, туроператорът не е отговорен за изпълнението на договора. В такива случаи ТУРОПЕРАТОРА ще възстанови на клиента всички заплатени суми, с изключение на невъзстановими разходи като застраховки, глоби за връщани билети, визови такси и други.
 1. Туроператорът не носи отговорност за невъзможността да изпълни или за неточното изпълнение на сключения договор и не е длъжен да заплаща компенсации в случаите, когато:
 • КЛИЕНТЪТ сам отмени или прекъсне пътуването поради лични причини, или не се яви на уговорено място и време;
 • Се случат действия от трети лица, които са свързани с изпълнението на договора и не могат да бъдат предвидени или избегнати;
 • КЛИЕНТЪТ не е допуснат от граничните или други служби поради липса на необходимите документи за пътуване, виза или по друга причина, за която ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност;
 • КЛИЕНТЪТ се нуждае от хоспитализация в медицинско заведение;
 • Се случи непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато, като например забавяне на гранични пунктове, проблеми с пътната инфраструктура, проверки на граничните пунктове, предоставяне на медицинска помощ на турист от организирана група и други извънредни обстоятелства. В такива случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва правото да променя програмата и да предприема действия в съответствие с конкретната ситуация, без да бъде задължен да плаща компенсации за това.
 1. Възможни са промени на потвърдени резервации, но не по-късно от 14 календарни дни преди датата на пристигане на КЛИЕНТИТЕ. Всяка анулация или промяна по резервация следва да бъде заявена писмено от клиента. Не се допускат изключения.
 1.  При промяна  на резервация в период по-кратък от 14 дни преди предвидената дата на пристигане, но до 7 дни преди дата на пристигане, ТУРОПЕРАТОРЪТ се налага административна такса в размер на 100 лева на човек.
 1. В случай на отмяна на пътуването и прекратяването му от страна на ТУРОПЕРАТОРА, по независещи от него причини той възстановява платената сума за пътуването.

РЕКЛАМАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него или от други доставчици на туристически услуги.
 1. ТУРОПЕРАТОРА не поема отговороност за вреди, понесени от КЛИЕНТА повреме на ползване на туристическата услуга  в случай на телесни повреди или смърт, както и  при неизпълнение на закупената услуга, дължащо се на умишлено или грубо небрежно поведение от страна на КЛИЕНТА.
 1. Всички рекламации трябва да бъдат констатирани  от КЛИЕНТА преди напускане на мястото за настаняване чрез съставяне на констативен протокол по образец подписан от представител на мястото за настаняване.
 1. КЛИЕНТЪТ следва да предостави на ТУРОПЕРАТОРА писмената  рекламация по образец, доказващи претенцията му по основание и размер в срок от 3 дни от приключване на пътуването.
 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията.
 1. В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията на негов контрагент, КЛИЕНТЪТ е длъжен да съдейства на ТУРОПЕРАТОРА за предявяване на претенциите на ТУРОПЕРАТОРА към контрагента.
 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди на КЛИЕНТА, в следствие на невъзможност да се изпълнят всички активности от избрания пакет , ако:
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ не е бил уведомен своевременно от КЛИЕНТА за възникнал проблем и ТУРОПЕРАТОРЪТ не е могъл да вземе адекватни мерки ;
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ е бил уведомен, но отстраняването на проблема е било невъзможно.
 1. Дейността на туроператора е изцяло съобразена с Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ

 1. КЛИЕНТИТЕ се съгласяват, че ТУРОПЕРАТОРЪТ може да използва техните лични данни за провеждане на маркетингови кампании, включващи нови пътувания, като изпращам електронни писма, при условие, че са ги отбелязали изрично в контактната форма по време на резервацията.

ПРАЗНУВАЙ ВЕЛИКДЕН С MYSTY